در c #، از کلمه کلیدی استفاده می شود برای انتقال پارمترها به این  روش به عنوان یک نوع مرجع  کلمه کلیدی همان کلمه کلیدی است، اما تنها تفاوت این است که قبل از اینکه آن را به عنوان یک استدلال برای یک روش استفاده کنیم، نیازی به متغیری نیست که باید آن را راه اندازی کنیم
پارامتر خروجی در سی شارپ نیز لازمه کارهاست  برای بازگشت بیش از یک مقدار 
سی شارپ زبان گسترده ای هست این متد در سی شارپ 7 ارائه شد و هر اپدیت ویژگی و قابلیت های جدیدی رو اضافه کرده
سی شارپ زبان قدرتمندیه تو ذهنتون هرچی باشه میتوان در سی شارپ پیاده نموده هر چند اندروید آن زیاد خوشایند نیست 
هرچند ماکروسافت در پی ارتقا زامارین هست اما اگر در کدنویسی مشکلی نداشته باشین دیزاین زامارین و قابلیت های اندروید استودیو و b4a ادمو از کار با
زامارین منصرف میکنه

بگذریم 
اینجا مثال ساده ای از out  رو براتون مثال میزنم


int x; // بدون نیاز به مقداردهی اولیه متغیر

Multiplication(out x)تو نمونه بالا فقط یک متغیر x را اعلام کردم و آن را با استفاده از پارامتر بدون دادن  هر مقدار به متد، به آن متد دادیم، اما همانطور که گفتم، متغیر باید در روش گفته شده شده قبل از بازگشت به یک روش فراخوانی، مقداردهی شود.
برای استفاده از پارامتر در برنامه C #، هر دو روش تعریف و روش فراخوانی باید صریح از کلمه کلیدی خارج استفاده کنند.
یه نمونه دیگه

using System;

 

namespace Tutlane

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int x;

            Multiplication(out x);

            Console.WriteLine("Variable Value: {0}", x);

            Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..");

            Console.ReadLine();

        }

        public static void Multiplication(out int a)

        {

            a = 10;

            a *= a;

        }

    }

}

اگر شما در مثال بالا مشاهده کردید، متغیر x را نسبت دادم  و آن را با استفاده از کلمه کلیدی بدون مقداردهی اولیه به روش اصلاح، انتقال دادم. با این حال، این روش   (ضرب) مقدار اولیه را قبل از بازگشت مقدار به روش فراخوانی می کند.
نتیجه

Variable Value: 100

اینم نمونه ای از استفاده از پارامترهای چندگانه در سی شارپ

using System;

 

namespace Tutlane

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int x, y;

            Multiplication(out x, out y);

            Console.WriteLine("x Value: {0}", x);

            Console.WriteLine("y Value: {0}", y);

            Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..");

            Console.ReadLine();

        }

        public static void Multiplication(out int a, out int b)

        {

            a = 10;

            b = 5;

            a *= a;

            b *= b;

        }

    }

}


نتیجه==>

x Value: 100
y Value: 25

این روشیه  که چگونه می توانیم از پارامتر در سی شارپ استفاده کنیم تا انتقال پارامترها رو انجام بدیم