قبلا در مورد اعداد دهدهی و دودویی در ایـــــــــــن پست مفصلا توضیح دادم 
جهان هستی و هرچی که از نظر شما بگذره از 0 و 1 تشکیل شده اند ماهیت کلی محاسابت نیز بر هیمن اساس تشکیل شده است
شاید در ظاهر شما چرخش زمین لاستیک ماشین باران-چهراه انسانها و.......... بهشکلی فیزیکی ببینید اما در ساختار تشکیل دهنده تک تک اتم ها و اساس
انها از 0 و 1 تشکیل شده 
خیلی جالبه به شکل قابل درک کامپیوتر یکی از ابزارهایی مبدل این ارقام هستش
یعنی هر داده‌ای که وارد کامپیوتر می‌شود اول به زبان صفر و یک تبدیل و سپس تغییرهایی درآن داده می‌شود. سیستم عددی دودویی یا باینری یک نوع نمایش برای اعداد است که از تقسیم‌های متوالی یک عدد بر دو به دست می‌آید. به همین دلیل فقط عددهای صفر و یک در آن ظاهر می‌شوند. مثلاً باقی‌مانده‌های متوالی عدد هشت بر عدد دو، در کنار آخرین خارج‌قسمت برابر 1010 است، پس عدد هشت در مبنای دو عدد 1010 خواهد بود. کلمه بیت که یک واحد برای اندازه‌گیری حافظه کامپیوتر است از واژه‌های binary digit به معنی عددهای دودویی گرفته شده است. کامپیوترها و مدارهای الکترونیکی به جای عددهای صفر تا 10 که ما روزانه از آنها استفاده می‌کنیم، از عددهای صفر و یک استفاده می‌کند که کار با آنها راحت است و بعد حاصل را دوباره به مبنای 10 می برد و به عنوان خروجی به ما می‌دهد

در کل 0 به معنی عدم و 1 به معنای وجود داشتن هست و با سلسله وار شدن این ارقام متن ها و تصاویر شکل میگیرد
یک نمونه ساده از چگونگی برنامه نویسی عدد صحیح صفر می تواند در سهمیه بندی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد در تعیین تعداد پروژه های توسعه محصول است که می تواند توسط یک تاریخ خاص یا در یک بودجه خاص تکمیل شود. برای مثال، تعدادی متغیر برای هر پروژه می توانند مقادیری باشند که در نهایت نتیجه یک تصمیم باینری 1 (بله) یا 0 (بدون) در مورد اینکه آیا این پروژه را در یک بودجه می شود، منجر شود.
در این پست نحوه تبدیل باینری به دسیمال و دسیمال به باینری رو براتون ارسال میکنم


 int num;

      num =int.Parse(textBox1.Text);
      int bin;
      string str = "";
      while (num >= 1)
      {
        bin = num / 2;
        str += (num % 2).ToString();
        num = bin;
      }
      string binary = "";
      for (int i = str.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        binary = binary + str[i];
      }
      textBox2.Text= binary;دانلود سورس باینری