مقدمات و اصصلاحات این زبان
در AutoIt تنها یک نوع داده وجود دارد که یک Variant نامیده می شود. یک نوع می تواند داده های عددی یا رشته ای را داشته باشد و تصمیم می گیرد که چگونه داده ها را با توجه به شرایطی که در آن استفاده می شود، استفاده کند. به عنوان مثال، اگر شما دو اصطلاح را امتحان کنید و آنها را دو برابر کنید، اگر شما سعی کنید و پیوند (join) دو نوع آنها به عنوان رشته ها مورد استفاده قرار دهید
مقدار باینری
نوع دودویی می تواند مقدار هر بایت را ذخیره کند. آنها در هگزا دسیمال  در هنگام ذخیره شدن در یک متغیر رشته تبدیل می شوند.

$dBin = Binary("abc")
$sString = String($dBin) ; "0x616263"

اشاره گر
نوع اشاره گر یک آدرس حافظه را که 32 بیت یا 64 بیت است، بسته به اینکه آیا 32 بیت یا 64 بیتی از AutoIt استفاده می شود، ذخیره می کند. هنگامی که در یک متغیر رشته ذخیره می شود، آنها به نمایندگی هگزادسیم تبدیل می شوند. دستگیره پنجره (HWnd) به عنوان بازگشت از WinGetHandle () یک نوع نشانگر است.

Boolean
بولین ها مقادیر منطقی هستند. فقط دو ارزش بولی وجود دارد: درست و نادرست.


$bBoolean1 = True
$bBoolean2 = False
$bBoolean3 = $bBoolean1 And $bBoolean2

یک متغیر فقط مکانی است برای ذخیره داده ها در حافظه به طوری که بتوان آن را به سرعت در دسترس قرار داد. به عنوان یک صندوق پستی در حافظه فکر کنید که می توانید اطلاعات را در آن قرار دهید یا اطلاعات را بیابید. برای مثال شما می توانید یک متغیر برای ذخیره تعداد پاسخ کاربر به یک سوال یا نتیجه به معادله ریاضی ایجاد کنید.
هر متغیر دارای نام است (مجددا شبیه یک صندوق پستی) و باید با کاراکتر $ شروع شود و ممکن است فقط حروف، اعداد و حروف زیر را نشان دهد. در اینجا برخی از نام های مثال:

  $Var1

    $vVariable

    $my_Variable
اعلام متغیرها
Local $vVariable 


یا شما می توانید چندین متغیر را در یک بار اعلام کنید:

Global $vVariable1, $vVariable2
شما همچنین می توانید یک متغیر را بدون آنکه اول آن را اعلام کنید، اختصاص دهید، اما بسیاری از اعلان ها  صریح هستند
اعلام ثابت
ثابت ها با استفاده از کلمه کلیدی Const اعلام و ایجاد می شوند و باید با مقدار اولیه شروع شوند:

Const $iConst1 = 
1, 
$iConst2 = 12 

همچنین با استفاده از کلید واژه Enum، می توان ثابت ها را ثابت کرد و راه اندازی کرد.

Enum $eConst1 = 1, $eConst2, $eConst3 ; 1, 2, 3
Enum Step 2 $eIncr0, $eIncr2, $eIncr4 ; 0, 2, 4
Enum Step *2 $eMult1, $eMult2, $eMult4 ; 1, 2, 4 

محدوده
دامنه متغیر تحت کنترل زمانی و چگونگی اعلام متغیر است. اگر یک متغیر را در ابتدای اسکریپت خود اعلام می کنید و در خارج از هر توابع آن در دامنه جهانی موجود است و می توانید آن را از هر نقطه از اسکریپت خواند یا آن را تغییر دهید.
اگر یک متغیر را درون یک تابع توضیح دهید، آن را در محدوده محلی قرار می دهد و تنها می تواند در همان تابع استفاده شود. متغیرهایی که در داخل توابع ایجاد شده اند وقتی که تابع به پایان می رسد، به طور خودکار نابود می شوند.
به طور پیش فرض زمانی که متغیرها با استفاده از Dim یا Declared در یک تابع اعلام می شوند، دامنه محلی دارند مگر اینکه یک متغیر جهانی با یک نام وجود داشته باشد (در این صورت متغیر جهانی استفاده مجدد). این می تواند با استفاده از کلمات کلیدی محلی و جهانی برای اعلام متغیرها و محدوده مورد نظر شما را تغییر دهد.
آرایه ها و نقشه ها
AutoIt دارای 2 نوع متغیر جمع آوری داده ها است: آرایه ها و نقشه ها.
آرایه ها برای دسترسی تصادفی بسیار سریعتر هستند و می توانند ابعاد چندگانه داشته باشند - اندازه ابعاد در مقدار اولیه اعلام شده ثابت می شود (اگر چه می توان با استفاده از ReDim آن را تغییر داد). آرایه ها با استفاده از مقادیر عدد صحیح اشاره شده به منظور عناصر نشان داده می شوند و از عنصر [0] شروع می شوند - عناصر می توانند با استفاده از عدد صحیح استخراج شوند و یا توسط یک حلقه ساده برای ... تکرار شوند.
نقشه ها برای دسترسی به پرونده / فرهنگ لغت بهتر است و یک بعد واحد دارند. آنها با استفاده از کلیدهای صحیح یا رشته ای (عدد صحیح به ترتیب عناصر اشاره نمی شود) نشان داده می شوند و به صورت پویا تغییر می کنند به عنوان مقادیر اضافه یا حذف می شوند. ارزش تنها با استفاده از کلید اصلی قابل دسترسی است - این کلید ها می توانند با استفاده از تابع TableKeys تکرار شوند.
هر دو آرایه و نقشه از نحو مشابهی استفاده می کنند، بنابراین لازم است اطمینان حاصل شود که متغیر از نوع داده درست است - این تعریف از طریق خط اول برای متغیر است:
با استفاده از خالی [] یک نقشه را اعلام می کنیم

Arrays and MapsLocal $mVar[] ; A Map 


پر کردن [] با ابعاد اندازه آرایه را اعلام می کند

Local $aVar[3] ; An Array 

اعلان مقدار عنصر هنگام اع