سلام
صفحه بندی در دیتاگردید ویو برای مرتب کردن دیتاگرید و ترتیب  جدول در بانکهای بزرگ مهمه من مدتی دنبال این سورس بودم
اما چه در سایتهای داخلی یا خارجی پروژه ای بدین صورت نبود منظورم با دیتابیس اکسس هست اگر هم با اس کیو ال نوشته شده هست دارای ایراده و برخی پروژه ها برای یه صفحه بندی ساده بالای 200 خط کد نویسی کرده بودن
در این پروژه 4 وضعیت بعدی-قبلی-اولین و اخرین قرار داده شده حتی یه سایت رو دیدم که برنامه خارجی رو ویرایش کرده و در معرض فروش گذاشته بود 
که کار درستی نیست
این سورس رو قرار میدم امیوارم استفاده لازمو ازش ببرید
این پروژه با دیتابیس اکسس نوشته شده 

ابتدا چند متغییر برای شمارش دیتا گرید -جمعبندی دیتاگرید-و یه کانکشن استرینگ ایجاد میکنیم
یه تابع برای دریافت مقادیر از دیتاگردی ویو و یه تابع برای محاسبه وضعیت دیتاگرید میسازیم


سورس صفحه بندی در دیتاگردید